Kontakt.


Prevádzkovateľom internetového obchodu www.hrackaren.sk je :

AEng, s.r.o.
Sekčovská 1508/19
080 01 Prešov


IČO: 50631306
DIČ: 2120408400
IČ DPH: SK2120408400
Banka: 2947032821/1100 Tatra banka, a.s.


V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na:

e-mail: hrackaren@hrackaren.sk
mobil: 0902/799488

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, SR.